Oficjalny Serwis Informacyjny Gminy Rokietnica
Informacja 18.03.2013 r. PDF Drukuj Email

 
Zaproszenie do złożenia oferty 18.03.2013 r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica zaprasza do składania ofert według poniższej specyfikacji.
1. Zaproszenie do składania oferty.pdf
2. Kosztorys ofertowy.doc
3. Formularz ofertowy.doc

 
Informacja 12.03.2013 r. PDF Drukuj Email

Postanowienie Wójta Gminy Fredropol znak ROŚ.6220.17.26.2013 z dnia 06.03.2013 r., w sprawie nadania decyzji z dnia 27.02.2013 r., znak ROŚ.6220.17.23.2013 rygor natychmiastowej wykonywalności.pdf

 
Informacja 11.03.2013 r. PDF Drukuj Email

Informacja na temat zbliżających się terminów wyłączenia analogowego sygnału telewizyjnego.pdf

 
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert 06.03.2013 r. PDF Drukuj Email

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 05 marca 2013 r. otwartego konkursu - podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert - dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku.pdf (pełna treść)

Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Rokietnica w 2013 roku.pdf (pełna treść)

 
Informacja w sprawie wypowiedzenia "umów śmieciowych" 06.03.2013 r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica przypomina o konieczności wypowiedzenia umowy zawartej między mieszkańcami a podmiotem świadczącym usługi wywozu odpadów komunalnych.
Od 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Rozwiązanie obowiązującej umowy powinno nastąpić z zachowaniem wskazanego w umowie okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec czerwca 2013 r., tak by z dniem 1 lipca 2013 r. właściciel nieruchomości zamieszkałej podlegał tylko obowiązkowi uiszczania opłat określonych uchwałą Rady Gminy Rokietnica w sprawie wyboru metody i stawek za gospodarowanie odpadami.
Wzór wypowiedzenia umowy.doc

 
Informacja 5.03.2013 r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica informuje, o możliwości uzyskania zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego odmiany MIESZKO lub BOROWSKI BIAŁY.
Zainteresowani uprawą maku powinni zwrócić się z wnioskiem o wydanie zezwolenia do Wójta Gminy Rokietnica.
Stosowne wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Rokietnica II piętro, pok. 23 Wnioski należy złożyć w terminie do 18 marca 2013 r do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Rokietnica.
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia (decyzji) na uprawę maku niskomorfinowego jest pobierana w wysokości 30 zł.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 0-16 6221391.

 
Informacja 27.02.2013 r. PDF Drukuj Email

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Jarosławiu oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Przeworsku zaprasza na spotkanie rekrutacyjne do pracy w Holandii, prowadzone przez firmę Sherpa International Force Sp. z o.o.pdf

 
Informacja 27.02.2013 r. PDF Drukuj Email

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Jarosławiu oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Przeworsku zaprasza na spotkanie rekrutacyjne do pracy w Holandii, prowadzone przez firmę NL Jobs Polska Sp. z o.o.pdf

 
Informacja 27.02.2013 r. PDF Drukuj Email

 
Informacja 26.02.2013 r. PDF Drukuj Email

 
Informacja 18.02.2013 r. PDF Drukuj Email

Agencja Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Rzeszowie, informuje o dopłatach do materiału siewnego. Termin składnia wniosków trwa od 15 stycznia 2013 do 25 czerwca 2013 r. Pełna treść informacji (między innymi o wysokościach dopłat) po kliknięciu tutaj.

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego, dotycząca szczepień przeciwko wściekliźnie.pdf

 
Ogłoszenie 08.02.2013 r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica zarządzeniem nr 5/2013 z dnia 08 luty 2013 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Pełna treść zarządzenia oraz załączniki do zarządzenia znajdują się poniżej.

1. Zarządzenie nr 5/2013.pdf
2. Załącznik nr 1.pdf

 
Ogłoszenie - praca 05.02.2013 r. PDF Drukuj Email

Proszę kliknąć powyżej aby wyświetlić pełną treść.

 
Wykaz nieruchomości 24.01.2013 r. PDF Drukuj Email

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i sprzedaży.pdf

 
Ogłoszenie o naborze do POKL 18.01.2013 r. PDF Drukuj Email


Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy ogłasza kolejny nabór osób do projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” realizowanego w okresie od 01 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2015r. współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.pdf

 
Informacja - azbest 11.01.2013 r. PDF Drukuj Email

Gmina Rokietnica informuje o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na rok 2013.
Urząd Gminy w Rokietnicy jest w trakcie przygotowywania wniosków o dotację ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - usuwanie wyrobów zawierających azbest".
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi około 85% kwalifikowanych kosztów, pozostałe 15 % będą pokryte ze środków własnych mieszkańców.
W związku z powyższym informuje się, że sporządzona zostanie lista osób, które planują w 2013 r. usunięcie wyrobów azbestowych z obszaru swoich nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Rokietnica.
Dofinansowanie będzie obejmować demontaż wyrobów zawierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego oraz jego składowanie na specjalnie przeznaczonych do tego celu składowiskach.
Informacja (pełna treść).pdf
Wniosek.pdf

 
Rozstrzygnięcie konkursu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW w Jrosławiu 18.12.2012 r. PDF Drukuj Email

ZARZĄDZENIE NR 64/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2013 r.pdf

ZARZĄDZENIE NR 66/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2013 r." ogłoszonego zarządzeniem Nr 60/2012.pdf

 
Informacja 03.12.2012 r. PDF Drukuj Email

Informacja o cyfryzacji.pdf

 
Otwarty konkurs ofert 29.11.2012 r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica zarządzeniem nr 60/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2013 roku".pdf

 
«pierwszapoprzednia41424344454647484950następnaostatnia»

Strona 49 z 52